Inner & Outer beauty


Most women only appreciate their inner beauty, when they are satisfied with their outer beauty. When your inner and outer beauty are in balance, you will look en feel at your best. How do you reach that point? This could be different ways for diffrent people. In the upcoming posts there will be some tips / suggestions to help you along the way. First lets focus on the separate parts of beauty (inner and outer beauty) in this post.


De meeste vrouwen waarderen hun innerlijke schoonheid pas als ze tevreden zijn met hun uiterlijk. Je voelt je het best, wanneer je uiterlijk en je innerlijke schoonheid in evenwicht zijn. Hoe kun je dat punt bereiken? Dit kan per persoon verschillen. In de komende artikelen worden er enkele tips / suggesties behandeld om je op gang te helpen. Laten we in dit artikel eerst de verschillende delen van schoonheid (innerlijk en uiterlijke schoonheid) onder de loep nemen.


Outer Beauty
You like to take care of yourself, wear nice clothes and look at your best. Our ideas of what is beautifull is often influenced by the media around us. I would say.. get inspired by them, but do not lose yourself in them. Stay true to yourself.

Uiterlijke schoonheid
Je verzorgt jezelf graag, draagt leuke kleding en doet je best om er goed uit te zien. Ons schoonheidsideaal is veelal beïnvloed door de media om ons heen. Laat je hierdoor inspireren, maar verlies jezelf er niet in. Blijf trouw aan jezelf.Inner Beauty
Here we are talking about your character, how you think about things in life, how you feel about yourself and your good and bad habits. Your inner beauty defines who you are and that will show in your outer beauty. When you are confident, this will definately show.

Innerlijke schoonheid
Dit betreft je karakter, hoe je denkt en hoe je je voelt. Over je goede en slechte eigenschappen en gewoontes. Je innerlijke schoonheid vertelt iets over wie je bent en dit vertaalt zich in het uiterlijk. Wanneer je zelfverzekerd bent, straal je dit ook uit.


Are your inner and outer beauty in balance? Is there room for any positive changes?

Zijn jouw innerlijke en uiterlijke schoonheid in balans? Is er ruimte voor verbetering?

Reacties

Populaire posts